Bästeträsk

2D animation uppdrag, samarbete med Rumblewood AB.

Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen Gotland och Region Gotland arbetar med en förstudie för att titta på hur området kan skyddas som nationalpark.

Gårdhagen Film stod för 2d Animationen i denna infromationsfilm.